Invester i grøn energi

på nye spændende markeder

2007

* Antal MWh administeret af Danish Windpower ApS

Det polske marked har gennem de seneste 10 – 15 år gennemgået en markant udvikling og har opnået en stabil indenrigspolitisk situation, specielt efter optagelsen i EU.

 

Som udgangspunkt for vindmølleprojekter er Polen i dag et af de mest voksende markeder i verden. Polen har dermed indtaget den rolle, som Tyskland havde i starten af årtiet og indtil 2007.

 

Baggrunden for dette er, at der er et gunstigt afregningssystem for strøm, som giver ejerne en høj grad af sikkerhed for investeringen, og at den vindmølleteknologi, der er tilgængelig med navhøjder på over 100 meter, gør, at man kan udnytte vindhastighederne optimalt.

 

Derfor vælger vi vindmøller af en type, som hurtigt giver en maksimal produktion ved lavere vindhastigheder, så vi udnytter de vindhastigheder, der er i Polen, optimalt. Den største udfordring herved er, at el-nettet tæt ved møllen skal være stærkt nok til at modtage strømmen.

2015

2020

Polen som vindland

Nyt marked: Tyskland

Danish Windpower ApS har via sin ejerkreds ud over fokus-området i Polen også en naturlig interesse i at følge vindudviklingen i andre lande. I den forbindelse har Tyskland været særlig aktuel, da Tyskland er det land i Europa med størst installeret vindmølleeffekt.

 

Administration af tyske projekter

Danish Windpower ApS administrerer derfor i samarbejde med firmaet Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH, Hamburg (se nærmere på kaiserwetter.eu). Den tyske administration blev grundlagt i et tæt samarbejde mellem managing Partner Hanno Schoklitsch, Lars Romme Jakobsen og Mikael Jensen.

 

Dette indebærer at Danish Windpower ApS i det administrer en række vindmøller på dansk niveau, hvor ejerkredsen er dansk eller dansk-domineret.

 

I samarbejde med Kaiserwetter tilbyder Danish Windpower ApS at forestå alt teknisk og økonomisk administration af vindmølleparker i Tyskland.

 

Dette gælder også projekter som er i drift og ikke er opført af os eller i samarbejde med os.

 

Bistand til refinansiering, køb og salg

Målet er vigtigt. Billig og sikker finansiering, køb af et projekt der passer til investors-behov og risiko-profil eller maksimere fortjenesten ved salg.

 

Danish Windpower ApS tilbyder assistance til såvel projekter der i dag administreres af Danish Windpower ApS som til nye kunder, der enten vil sælge eller købe vindmøller eller vindmølleprojekter.

 

Danish Windpower ApS har de fornødne værktøjer og viden til at skabe og udvikle grundlaget for en god handel. I salgsfasen kan vi bistå ejer og formidler med før-salgs support, så de tilbud som formidler modtager ikke skal igennem nye pris-drøftelser på grund af fejlagtige oplysninger eller andre risiko-ændringer.

 

Endvidere bistår vi i resten af handelsprocessen og sikrer dermed vores kunde den bedst mulige transaktion. Vi har en lang track-record med såvel køb som salg af projekter og cross-border transaktioner, så vi kan hjælpe dig uanset om du vil købe eller sælge i Tyskland.

 

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om investering i det tyske marked er du velkommen til at kontakte os.

Vindmøller som investering

Vindmøller er en interessant og værdifast investering for den langsigtede investor. I Danmark, såvel som i Tyskland har mange danske investorer gjort en god investering. Men de seneste år har det imidlertid været vanskeligt at finde projekter med en tilbagebetalingstid på under 15 år.

 

I Danmark skyldes det primært relativt lav afregningspris for strømmen, i Tyskland at de gode placeringer med en god vindenergi er taget.

 

De væsentligste forudsætninger for en attraktiv investering er vindhastighed og -energi på placeringen en høj og stabil el-afregningspris den rigtige mølleteknologi til den rigtige pris Vi har vedhæftet en beregning – download som PDF-fil – på en typisk mølle i Polen. En 2,0 MW Vestas V90 mølle på 105 meter tårn er p.t. flagskibet fra Vestas. En mølle der er grundigt afprøvet og rejst mere end 2.500 steder i hele verden. Prisen på møllen er høj, men målt på pris og effektivitet er det en konkurrencedygtig mølle til markedet i Polen. Vestas har fuldt serviceapparat med mere end 70 ansatte i Polen.

 

Valget af placering for et vindmølleprojekt i Polen, tager udgangspunkt i vindenergien på placeringen og

el-nettes beskaffenhed. Med baggrund i de første møller vi rejste i 2007 og adgang til vindmålinger fra målemaster flere steder i Polen, har vi i samarbejde med flere vind analysebureauer, bl.a. EMD i Danmark og Anemos i Tyskland en stor indsigt i, hvor meget vi kan forvente en vindmølle producerer på forskellige placeringer i Polen.

 

El afregningen sker gennem to afregningsformer. Sort strøm, som er den pris el-forbrugeren i Polen betaler og grønne certifikater, som elselskaberne er pligtige til at aftage.

 

Fra 2016 indfører Polen et auktionssystem som fremover bestemmer afregningsprisen.

Investeringens proces

De seneste 4 år, er vilkårene for etablering af vindmøller I Polen blevet formaliseret og markedet er i dag et af de mest ekspansive inden for vindenergi i verden.

 

De vigtigste faktorer for et sundt investeringsprojekt i Polen er blandt andet:

 

Miljøredegørelse

Tilladelse til tilslutning af møllen til el-nettet

Tinglyste jordlejeaftaler, løbetid typisk 25 år

Byggetilladelse

El-salgsaftale

Vinddata og vindstudie udarbejdet på baggrund af min. 12 måneders data

Miljøredegørelser

Tilladelser

EL-Salgsaftaler

Kontrakt om vindmøller

Rejsning af vindmøller

Drift og salg af strøm

Et projekt fra start til drift tager ca. 3 år.

ÅR 0 - 2

ÅR 3

ÅR 4-25

MINIMUM 12 MÅNEDER

Tidslinje år 0 - 25

Danish Windpower

Danish Windpower ApS udvikler, sælger og driver vindmølleparker i Polen og Tyskland.

 

Vi samarbejder med polske projektudviklere. Vores nærmeste polske samarbejdspartner har stor erfaring med vindmølleprojekter og har indtil videre stået for rejsning af mere end 50 vindmøller i Polen.

 

Danish Windpower ApS sørger for at alle tilladelser er på plads, hvorefter vi i samarbejde med mølleproducenten transporterer og rejser møllerne.

 

Når møllerne er rejst, forestår vi alle forhold i relation til den daglige drift og vedligeholdelse.

JACOB PLOUG

LARS ROMME JACOBSEN

MIKAEL JENSEN

JØRGEN BO ANDERSEN

DANISH WINDPOWER APS

GL. LANDEVEJ 59

DK-4874 GEDSER

+45 29 60 45 57

contact@dwindpower.dk